Sigvartsen elektro AS søker etter å være en betydelig, løsningsorientert aktør

i det tekniske entreprisemarkedet, hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere.

I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter.

Sigvartsen elektro AS er et lokalt, privateid elektrofirma med 9 ansatte. Vi startet opp i 2003 med 4 ansatte, og har siden vokst til det antallet vi er i dag. Vi ønsker dermed å være en foretrukket samarbeidspartner på elektrosiden for deg som kunde enten du skal bygge nytt eller restaurere.

Sigvartsen elektro AS er medlem av Elkonor, Norges største landsdekkende kjede for frittstående elektrobedrifter. For deg som kunde skal dette være et stempel på kvalitet, faglig standard, god kompetanse og leveringsdyktighet.

På disse sidene vil vi legge ut litt informasjon som kan være nyttig for deg som kunde. Dette kan være diverse informasjon, regelverk og forskrifter. Vi vil også legge ut råd og tips til deg som skal bygge eller restaurere bolig.